Изберете страница

Дезинфекционни услуги – същност и значение 

Дезинфекционни услуги наричаме услуги, които са насочени към премахване на вредните микроорганизми в обкръжаващата човека среда. Основната цел на тези услуги е предпазването от различни вируси и зарази. Три са групите методи, които се използват в стандартните дезинфекционни услуги – физични (мокро и сухо почистване, облъчване, загряване), химични (употреба на дезинфектанти и почистващи препарати) и биологични (употреба на пробиотици). В следващите редове ще разгледаме накратко отделните типове дезинфекционни услуги, които се предлагат на пазара.

Типове дезинфекционни услуги

Имате възможност да заявите следните типове дезинфекционни услуги:

  1. Профилактични – извършват се на определени интервали от време, като главната цел е превенция. Особено подходящи са за места, където наличието на вируси и инфекции е не само крайно нежелателно, но и може да бъде много опасно. Като примери за такива места ще посочим болници, училища, старчески домове и т.н.
  2. Огнищни – свързани са с мероприятия, които се осъществяват в и около огнището на протичаща към настоящия момент зараза. Посредством въпросните огнищни дезинфекционни услуги трябва да се ограничи или забави разпространението на заразата, както и да не й се позволи да излиза извън предварително определени пространства.
  3. Текущи – подобно на огнищните, и текущите дезинфекционни услуги се извършват, когато е налично дадено огнище на зараза. Насочени са към решително справяне с проблема и намаляване до минимум на възможностите за разпространение на съответните вируси или микроорганизми, на които се дължи заразата.
  4. Заключителни – няма как да се пропуснат заключителните дезинфекционни услуги накрая. Те са финалната стъпка, която да гарантира, че съответната зараза наистина е изчезнала и няма да се завърне повече.

Дезинфекционни услуги от „Инсект Експерт“ ЕООД  

„Инсект Експерт“ ЕООД е фирма, специализирана в предоставянето на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни услуги на своите клиенти. Ако имате нужда средата в дадена сграда или помещение да бъде напълно изчистена от вредни микроорганизми, не се колебайте да се свържете с екипа ни. „Инсект Експерт“ ЕООД – хората, които ще се погрижат за вашето здраве и пълна безопасност!