Изберете страница

Унищожаване на Плъхове и Мишки

Унищожаване на гризачи - плъхове и мишки | Инсект Експерт

Гризачите (Rodentia). Това е разред в клас Бозайници, пир това най-многобройният. Гризачите се отличават от другите бозайници по това, че имат зъби-резци, които са силно развити. Тези зъби разтът през целия живот на животното. точно по тази причина, гризачите гризът непрекъснато. Целта е да се износват зъбите и да се контролира разтежа им.

Разредът се състои от над 2277 отделни вида гризачи. Това е почни 40% от всички видове бозайници на света. Нови видове гризачи се откриват дори и в днешно време. Можете да откриете гризачи на всички континенти. Единствено в Антарктика не се срещат никакви гризачи.

Вредителите от които се интересуваме ние са най-вече плъховете (Rattus). Те са от рода на мишевидните гризачи. по света се срещат над 100 вида. Живеят главно в Африка и Азия по тропическите области.

В България се намират само два вида, сив и черен плъх. Обикновенно раждат два до четири пъти в годината, като могат да родят до седемнадесет малки, но най-често се раждат шест до десет. Всеядни са. Могат да се хранят с растителна, но и с животинска храна. Неприятни и упорити вредители. Приспособяват се лесно. Скачат, плуват, копаят и се катерят отлично.

Друг досаден вредител са мишките (Mus). Те са род дребни гризачи от семейство Мишкови (Muridae). Домашната мишка (Mus musculus) се счита за вторият най разпространен бозайник. Първият е човека.