Изберете страница
Начало » Дезинфекция

Дезинфекция

Дезинфекция на офиси, магазини, складове, апартаменти и други.

Дезинфекция на мазета

Дезинфекция на стълбище и фоайе

↓ Прочети по-долу пълна информация ↓

 • Цените са за еднократна обработка.
 • Цените за дезинфекция на вход не включват обработка на апартаменти, а само общи части.
 • Цените включват всички консумативи, лични предпазни средства, труд и транспорт до обекта, за обекти на територията на град София в рамките на околовръстното шосе и северна скоростна тангента. 
Какво обработваме във входа?

Критични точки подлежащи на дезинфекция при сгради в режим на етажна собственост

 

Партерен етаж на сградата:

 • Входни врати на сградата, като се обръща специално внимание на дръжките.
 • Звънци и домофонни системи.
 • Подови настилки, всички площадки и стълби намиращи се във фоайето.
 • Дръжки на вратите към мазе и други общи помещения.
 • Парапети вътре и извън входа.
 • Бутони за осветление.
 • Асансьорни клетки. Цялостна обработка вътрешно, бутони, дръжки на вратите.

 

Етажи:

 • Подови настилки, стълби, стълбищни площадки, площадки пред апартаменти.
 • Асансьорни врати.
 • Парапети.
 • Бутони за осветление.

 

Проветрявайте редовно общите части на сградата!

Какво представлява дезинфекцията?

Чрез мероприятия по извършване на дезинфекция се редуцира броят на патогенните микроорганизми, намиращи се върху обекти на външната, окръжаваща ни среда. Целта на дезинфекцията е намаляване на патогенните микроорганизми и бактериалните спори до ниво безопасно за здравето на човек. Тези мероприятия се извършват главно в болнични заведения и други рискови места.

Ефективността на извършваните мероприятия зависи от видът и количество на микробите, спорите, бактериите и вирусите в окръжаващата ни среда; продължителност на приложението на препаратите; температурата в обработваните помещения и средата; концентрация и вид на дезинфектанта, който се използва при обработката. Съобразяването с предходните фактори води до по-добри и по-бързи резултати.

В зависимост от своите цели, мероприятията по дезинфекция могат да се разделят на:

 • Профилактична (предпазна) дезинфекция. Профилактичната дезинфекция се провежда на места, на които наличието на патогенни микроорганизми е крайно нежелателно, например болнични заведения, или при опасност от поява на огнище на зараза. В тези случаи дезинфекция се извършва редовно и през определени интервали, като част от противоепидемичен режим.
 • Огнищна дезинфекция. Това са мероприятия, които се извършват в огнището на заразата, целящи бързото унищожаване на патогенните микроорганизми и ограничаване на заразата. Основният фокус е обеззаразяването на средата заобикаляща извора на зараза.
 • Текуща дезинфекция. Извършва се при наличие на огнище и е задължителна рутинна мярка за ограничаване на огнището.
 • Заключителна.

Ако се нуждаете от безплатна консултация или искате да поръчате обработка от наш специалист, можете да ни потърсите на телефон: 0893 05 46 03 или да се свържете с нас, чрез останалите методи за контакт.

Дезинфекция | Инсект Експерт