Изберете страница

Сгради до 9 Етажа,

до 4 ап. на етаж

Против Хлебарки

* Препоръчваме общите части да се обработват минимум 2 пъти годишно през 6 месеца. Оптимален вариант за борба с хлебарките е 4 пъти годишно, през 90 дена.

Комбинирано – против Хлебарки и Гризачи

* Препоръчваме общите части да се обработват минимум 2 пъти годишно през 6 месеца. Оптимален вариант за борба с хлебарките е 4 пъти годишно, през 90 дена.

Против други вредители

Сгради до 16 Етажа

Против Хлебарки

* Препоръчваме общите части да се обработват минимум 2 пъти годишно през 6 месеца. Оптимален вариант за борба с хлебарките е 4 пъти годишно, през 90 дена.

Комбинирано – против Хлебарки и Гризачи

* Препоръчваме общите части да се обработват минимум 2 пъти годишно през 6 месеца. Оптимален вариант за борба с хлебарките е 4 пъти годишно, през 90 дена.

Против други вредители, само мазе