Защо е нужно абонаментно обслужване?

Клиентите подписали договор за абонаментно ДДД обслужване могат да разчитат на експресна реакция при нужда от обезпаразитяване. Освен това ние следим Вашия обект, запознати сме с приложените действия и можем да реагираме при нужда, по най-добрия начин.

Клиентите подписали договор за ДДД услуги винаги се ползват с приоритет.

Клиентите подписали договор за ДДД услуги ползват отстъпки за други услуги извън абонамента (за други обекти или недвижими имоти).

Ние от „Инсект Експерт“ ЕООД предлагаме абонаментно обслужване за фирми, частни лица и етажната собственост. Изготвяме абонаментни договори и предоставяме всички необходими документи за пред контролните органи.

Инсект Експерт“ ЕООД е лицензирана фирма за ДДД услуги отговаряща на последните изискванията поставени от „НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2018 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ“.

Инсект Експерт“ ЕООД е вписана в регистъра на Министерство на Здравеопазването под номер 60-00-117 от 23.04.2018 г.

Посочените цени са крайни и важат само на територията на гр. София.

Абонамент „ДДД Стандарт”

Площ

Цена дезинсекция

до 25 м212 лв./месец144 лв./година
до 50 м219 лв./месец228 лв./година
до 100 м229 лв./месец348 лв./година
до 200 м239 лв./месец468 лв./година
до 500 м249 лв./месец588 лв./година
Включва мониторинг и контрол над вредители (хлебарки и гризачи), чрез минимална употреба на биоциди плюс 12 планирани посещения годишно в обекта

При предплащане на 10 месечни такси получавате 2 (два) БЕЗПЛАТНИ месеца!

 

Абонамент „ДДД Мониторинг”

ПлощЦена инспекция
до 50 m28 лв./месец96 лв./година
до 100 m213 лв./месец156 лв./година
до 200 m219 лв./месец228 лв./година
до 500 m226 лв./месец312 лв./година
Сумата се предплаща при сключване на споразумението. Включва мониторинг и контрол над вредителите (хлебарки и гризачи), чрез минимална употреба на биоциди, 4 планирани посещения годишно в обекта плюс 1 извънредно безплатно посещение при необходимост.

Над посочените квадратури цена се дава по индивидуална оферта!

Изберете „Инсект Експерт“ ЕООД за партньор при превенцията срещу вредители. Ние ще извършим дейностите по дезинсекция, дезинфекция, дератизация и дезакаризация на тревни площи, на вашите офиси, жилища, заведения, административни и производствени сгради, складове и други помещения с нужното качество и внимание съобразявайки се с изискванията за добри производствени практики и хигиена.

Ние се грижим за вашия дом и офис!!!

Paste your AdWords Remarketing code here