Изберете страница
Начало » Почистване на мазета

Традиционно мазето е мястото където сваляме вещите преди да ги изхвърлим.

Колко от вас са използвали нещо повторно, което са свалили в мазето? Със сигурност са малко.

Затова разработихме офертата за почистване на мазета.

Възползвайте се и почистете, както общите части, така и личните си мазета. Наш екип ще дойде и ще свърши цялата мръсна и неприятна работа вместо вас.

Почистване на мазета и тавани.

1. Изнасяне и извозване до сметище на битови отпадъци –  цена 35  лева/кубик

Минимална поръчка за извозване на битови отпадъци цена 140  лева. Услугата включва хамали, транспорт до регламентирано сметище и всичко необходимо за извършване на услугата, без допълнителни и скрити такси. Под битов отпадък се разбира: стари мебели, желязо, стиропор, дребен боклук.

Кубатурата се измерва след натоварване в превозното средство.

Изнасяне и извозване до сметище на строителни отпадъци.

• Събиране в чували и изнасяне от кооперацията – цена 60 лева/тон.

Такси за извозване до сметище: • До 3,5 тона цена 88 лева. • До 5 тона цена 125 лева.

Минимална поръчка за изнасяне и извозване на строителни отпадъци цена 140 лева.

Услугата включва – хамали, чували, транспорт до регламентирано сметище, такса смет, и всичко необходимо за извършване на услугата, без допълнителни и скрити такси.

След извозване на отпадъците до сметище се предоставя кантарна бележка с отразените килограми. На база кантарната бележка се формира цената на извършената услуга, освен в случаите когато е под минималната цена.

Пример: 4 тона строителен отпадък 4*60 лв. (труд) = 240 лева + 125 лева (транспорт) = цена 365 лева..

Под строителен отпадък се разбира: строителни материали, хидроизолации, пясък, чакъл, камъни, земна маса.

Разгледайте нашите абонаментни ДДД услуги.