Почистване на мазета | Insect Expert

Традиционно мазето е мястото където сваляме вещите преди да ги изхвърлим.

Колко от вас са използвали нещо повторно, което са свалили в мазето? Със сигурност са малко.

Затова разработихме офертата за „ Почистване на битови и строителни отпадъци„.

Възползвайте се и почистете както общите части така и личните си мазета. Наш екип ще дойде и ще свърши цялата мръсна и неприятна работа вместо вас.

Почистване на мазета и тавани.

1. Изнасяне и извозване до сметище на битови отпадъци –  30  лева/кубик

Минимална поръчка за извозване на битови отпадъци  135  лева.
Услугата включва хамали, транспорт до регламентирано сметище и всичко необходимо за извършване на услугата, без допълнителни и скрити такси. Под битов отпадък се разбира: стари мебели, желязо, стиропор, дребен боклук.

Кубатурата се измерва след натоварване в превозното средство.

Изнасяне и извозване до сметище на строителни отпадъци.

• Събиране в чували и изнасяне от кооперацията –  60 лева/тон.

Такси за извозване до сметище:
• До 3,5 тона  88  лева.
• До 5 тона  125  лева.

Минимална поръчка за изнасяне и извозване на строителни отпадъци 135 лева.

Услугата включва – хамали, чували, транспорт до регламентирано сметище, такса смет, и всичко необходимо за извършване на услугата, без допълнителни и скрити такси.

След извозване на отпадъците до сметище се предоставя кантарна бележка с отразените килограми. На база кантарната бележка се формира цената на извършената услуга, освен в случаите когато е под минималната цена.

Пример: 4 тона строителен отпадък
4*60 лв. (труд) = 240 лева + 125 лева (транспорт) = 365 лева..

Под строителен отпадък се разбира: строителни материали, хидроизолации, пясък, чакъл, камъни, земна маса.

Paste your AdWords Remarketing code here