Изберете страница
Начало » Блог » Почистване на мазета

Традиционно мазето е мястото където сваляме вещите преди да ги изхвърлим.

Колко от вас са използвали нещо повторно, което са свалили в мазето? Със сигурност са малко.

Затова разработихме офертата за почистване на мазета.

Възползвайте се и почистете, както общите части, така и личните си мазета. Наш екип ще дойде и ще свърши цялата мръсна и неприятна работа вместо вас.

Почистване на мазета и тавани.

Видове услуги

Изнасяне и извозване до сметище на битови отпадъци

Услугата включва хамали, транспорт до регламентирано сметище и всичко необходимо за извършване на услугата, без допълнителни и скрити такси. Под битов отпадък се разбира: стари мебели, желязо, стиропор, дребен боклук.

Цената се формира на база кубичен метър извозени отпадъци. Кубатурата се измерва след натоварване в превозното средство.

Изнасяне и извозване до сметище на строителни отпадъци

  • Събиране в чували и изнасяне от кооперацията.
  • Извозване на строителни отпадъци до сметище

Цената се формира на база тонаж на извозените отпадъци. Услугата включва – хамали, чували, транспорт до регламентирано сметище, такса смет, и всичко необходимо за извършване на услугата, без допълнителни и скрити такси.

След извозване на отпадъците до сметище се предоставя кантарна бележка с отразените килограми. На база кантарната бележка се формира цената на извършената услуга, освен в случаите когато е под минималната цена.

Под строителен отпадък се разбира: строителни материали, хидроизолации, пясък, чакъл, камъни, земна маса.