Изберете страница
Начало » Блог » Почистване на мазета

Традиционно мазето е мястото където сваляме вещите преди да ги изхвърлим.

Колко от вас са използвали нещо повторно, което са свалили в мазето? Със сигурност са малко.

Затова разработихме офертата за почистване на мазета.

Възползвайте се и почистете, както общите части, така и личните си мазета. Наш екип ще дойде и ще свърши цялата мръсна и неприятна работа вместо вас.

Почистване на мазета и тавани.

Видове услуги

Изнасяне и извозване до сметище на битови отпадъци

Цена 35 лева/кубик

Минимална поръчка за извозване на битови отпадъци цена 350  лева.
Услугата включва хамали, транспорт до регламентирано сметище и всичко необходимо за извършване на услугата, без допълнителни и скрити такси. Под битов отпадък се разбира: стари мебели, желязо, стиропор, дребен боклук.

Кубатурата се измерва след натоварване в превозното средство.

Изнасяне и извозване до сметище на строителни отпадъци

Събиране в чували и изнасяне от кооперацията – цена 60 лева/тон.

Извозване на строителни отпадъци до сметище:
• До 3,5 тона цена 90 лева.
• До 5 тона цена 130 лева.

Минимална поръчка за изнасяне и извозване на строителни отпадъци цена 350 лева.

Услугата включва – хамали, чували, транспорт до регламентирано сметище, такса смет, и всичко необходимо за извършване на услугата, без допълнителни и скрити такси.

След извозване на отпадъците до сметище се предоставя кантарна бележка с отразените килограми. На база кантарната бележка се формира цената на извършената услуга, освен в случаите когато е под минималната цена.

Пример: 4 тона строителен отпадък
4*60 лв. (труд) = 240 лева + 130 лева (транспорт) = цена 370 лева..

Под строителен отпадък се разбира: строителни материали, хидроизолации, пясък, чакъл, камъни, земна маса.

Разгледайте нашите абонаментни ДДД услуги.

Цена за оглед по инициатива на изпълнителя: Безплатно.
Цена за оглед по инициатива на клиент: 40 лв.

Всички цени са без ДДС